Baterie i kolektory słoneczne

Baterie i kolektory słoneczne, a rekuperatory

Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa rośnie z roku na rok. Coraz częściej przywiązujemy wagę do tego, czy urządzenia których używamy są przyjazne środowisku. Doskonałym przykładem mogą tu być współczesne sposoby pozyskiwania energii.

Coraz więcej z nas rezygnuje z konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel, czy ropa naftowa na rzecz źródeł odnawialnych, takich jak chociażby energia słoneczna. Producenci urządzeń do pozyskiwania energii z czystych źródeł doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego ich oferta z roku na rok jest coraz szersza.

Większy wybór i większa konkurencja sprawia, że ceny instalacji do pozyskiwania energii słonecznej są coraz bardziej przystępne. Nic dziwnego, że obecnie można je spotkać w coraz większej ilości domów.

Zasada działania tego rodzaju urządzeń jest stosunkowo prosta. Dzięki dużej, ciemnej powierzchni, pozyskują one energię z promieniowania słonecznego. Energia ta może być następnie wykorzystywana do różnorodnych celów. Najpowszechniejszym jej zastosowaniem jest ogrzewanie budynków.

Aby baterie lub kolektory słoneczne mogły być zastosowane do ogrzewania budynków niezbędne są rekuperatory. Rekuperatory określane też mianem wymienników ciepła to urządzenia umożliwiające wymianę ciepła między dwoma różnymi ciałami.

Jak wygląda ich praktyczne zastosowanie? Baterie cieplne są ogrzewane energią słoneczną. Pozyskana w ten sposób energia ogrzewa rekuperatory, a konkretnie zawarty w nich czynnik pośredniczący. Ogrzewanie odbywa się zgodnie z zasada wymiany ciepła, co oznacza, że cieplejsze ciało ( powierzchnia baterii lub kolektora) przekazuje część swojego ciepła chłodniejszemu (czynnikowi pośredniczącemu). Pozyskane w ten sposób ciepło ogrzewa wodę w instalacjach c.o.